Petter Dass-museet

Av Snøhetta AS (2007)

Om kunstverket

HOVEDBYGGET Snøhetta AS har tegnet Petter Dass-museet (2001-2007) etter oppdrag fra Alstahaug kommune. Bygget blir regnet som Snøhettas ikon på Helgelandskysten. Selve bygningsformen assosieres med Landart pga sin naturlige integrering i landskapet. Bygget er også en "landskraper" som, i motsetning til en skyskraper, er en bygning som kryper langs bakken. Tilnærmingen til byggeprosjektet kan ses i sammenheng med den nordiske arven etter arkitekter som Alvar Aalto, Christian Norberg-Schulz og Ralph Erskine. Snøhettas formale uttrykk er enkelt, satt inn i en kontekst med symbolikk og kontrast. Tradisjonelt er Snøhetta AS kjent for sine lave og horisontale ikoner. Bygget er utført i en kombinert stål- og betongkonstruksjon og kledd med plater av sink. De samlede kostnader for utbyggingen er på ca. 84 millioner kroner, finansiert av Nordland fylkeskommune, Kultur- og kirkedepartementet, Alstahaug kommune og bidrag fra næringsliv og organsasjoner. Hovedplanet inneholder foajé med museumsbutikk og resepsjon, auditorium, kafé, toaletter og garderober. Andre etasje inneholder utstillingsareal, og en tredje etasje rommer bibliotek, kontorer og møterom.

ARBEIDSMETODE Snøhetta AS er drevet av arkitektene Kjetil Trædal Thorsen og Craig Dykers. Arkitektfirmaet er kjent for sin flate struktur hvor arkitektkontoret har en ikke-hierarkisk oppbygging. Dvs. fri flyt av informasjon og godt teamarbeid. Kjetil Trædal Thorsen sier følgende, i et intervju med Næringseiendom AS 19.september 2006, om forskjellen på Snøhetta og andre arkitektkontor: "Jeg tror forskjellen ligger i organisasjonsmodellen og måten det jobbes på. Vi har en åpen struktur. Et visst hierarki må det være, ellers klarer vi ikke å styre, men det er stedsbetinget og tidsbegetinget. Samtidig tror jeg vi har klart å skape et miljø der vi får det beste frem i individene som jobber her. Det er mange små beslutningsprosesser hele veien, og slik arkitekturen er i dag, er det den eneste fornuftige organiseringen fordi arkitektur er en mental tilstand like mye som en fysisk." Petter Dass-museet er formet etter tidsånden og stedsstrategien hvor Snøhettas prosessuelle arbeid har vært inndelt i flere stadier. Disse stadiene står beskrevet nedenunder.

Idékonsept Sommeren 2001 tegnet arkitekt Tarald Lundevall og landskapsarkitekt Jenny Osuldsen kontrakt med Alstahaug kommune på skisseprosjektet. Konseptarbeidet ble i tillegg til disse utformet med følgede personer fra arkitekkontoret: Astrid Van Veen, Maria Svaland og Kjetil Trædal Thorsen. Utfordingen lå i plasseringen i forhold til kirke, prestegård og det øvrige lanskapet på Alstahaug. Petter Dass styrke var å forene dimensjonene. Dvs. symboleffekten i et museum med et uttrykk som forbinder det nære og jordiske med Petter Dass barokkdiktning. Bindingen mellom det jordiske mot øst og verden mot vest ble en ledetråd i prosessen. Astrid Renata Veen var prosjektleder de to første årene. Sivilarkitekt Maria Svaland var prosjektleder i perioden 2003-2008 frem til bygget sto ferdig. Ansvarlig interiørarkitekt hos Snøhetta var Øystein Tveter.

Se mer her: http://www.petterdass-museet.no/?page_id=50

Snøhetta AS

Les mer...