Vindenes hus

Av Sissel Tolaas (1994)

Om kunstverket

I sin prosjektbeskrivelse for Vindenes hus sier Sissel Tolaas at hun ønsker å velge det stedet i Alstahaug hvor været er på sitt mest ekstreme. Hun ønsket å lage et verk som bruker naturelementene, men som samtidig også blir brukt av dem.

Skulpturen kan minne oss om et anonymt laboratorium, et sted hvor det foregår vitenskapelig aktivitet. Propellene som befinner seg i åpninger i den buede veggen roterer ut fra vindens hastighet. Denne bevegelsen skapt av vindenergien, sammen med inskripsjonene på latin hvor det er navn på de forskjellige vinder og angivelsen av kompassretningene, definerer et felt av assosiasjoner hvor vitenskapelige systemer brukes som kunstnerisk uttrykk. Vitenskap møter her kunstens streben etter skjønnhet, etter å gjøre ting sansbare og konkret tilstedeværende i våre liv.

Maaretta Jaukkuri 

Les mer: http://www.skulpturlandskap.no/kunstverkene/vindenes-hus/

Sissel Tolaas

Les mer...