Sandnessjøen krigsminnesamling

Om kunstverket

NROF avd Alstahaug har fra starten av foreningen i 1978 arbeidet for å etablere en krigsminnesamling over denne mørke og dramatiske tidsbolken her på midtre og ytre Helgeland. Den tyske krigsmakt vurderte strekningen Rørvik-Bodø som en viktig strategisk del av Festung Norwegen. Noe de 26 kystbatteriene er et vitne om. Hovedkvarteret for denne delen ble lagt til Seekommandant Sandnessjøen. Det er anslått at under krigen var det stasjonert ca 2000 tyskere i Sandnessjøen. Vi var heldige idet vi unngikk store ødeleggende krigshandlinger, men i tidsrommet 1942 til 1945 foregikk det likevel betydelige aksjoner fra de allierte: "Operation Musketoon" mot Glomfjord, "Operation Crux" mot Lurøy/Rødøy", "Operation Archer,-Heron 1 og 2,-Heron Red og Falcon" mot Visten og Vefsen/Grane. Vi nevner også US Navy 's angrep "Operation Leader mot konvoyer langs kysten vår 4.okt 1943. Det mest dramatiske som hendte i vår "teig" er bombingen av M/S Rigel 27.11 1944 hvor ca 2200 russiske krigsfanger omkom. Disse og andre hendelser er dokumentert i tekst ,bilder og materiell i samlingen og arrangert i stor extysk ammunisjons-bunker i Festningsgata på Åsen. Kilder: Tyske militære styrker i midt-Norge 1940-45, Arnt O Åsvang om aksjonene i Visten,Vefsn,Asb Øksendal /Crux, m/flere.

  • Tittel: Sandnessjøen krigsminnesamling
  • Kategori: Annet
  • Sted Sandnessjøen
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten