Kulturbadet

Av L2- Arkitekter (2015)

Om kunstverket

Kulturbadet i Sandnessjøen huser svømmehall, kino, bibliotek, galleri, storsal for teater/konserter, samt møte- og øvingsrom for kulturskolen. Kulturbadet åpnet 10. oktober 2015.

Den klart definerte bygningsform med sin karakteristiske fasade redefiner og styrker byenes identitet. Konseptet er basert på en klar horisontal inndeling av tre deler; Nederst er en tett betongsokkel som inneholder teknikk for svømmebasseng og andre servicefunksjoner. Det øverste laget er et aluminiumskledd volum som inneholder teater, auditorium, kino og øvingsrom. Mellom disse to solide volumer er en åpen, glass kledd og åpent volum som inneholder bibliotek, vestibyle, kafé og svømmebasseng med direkte tilknytning til selve byen. Bygget kan betraktes som en liten og innholdsrik by i seg selv. Det spesielle lyset i Nord-Norge blir reflektert i de fasetterte aluminiums fasade med stadig skiftende karakter. 

Les mer: https://www.l2.no/prosjekt/sandnessjoen-bad-og-kulturhus

L2- Arkitekter

Les mer...