De "Syv søstre" og Thjøttø

(1864)

Om kunstverket

Håndkolorert tresnitt fra 1864