Lovunnen ved Helgeland

(1968)

Om kunstverket

Håndkolorert tresnitt fra 1968.