Hestmandø i Nordland

(1860)

Om kunstverket

Håndkolorert tresnitt fra 1960.