En Nordlending i kamp med en bjørn

(1845)

Om kunstverket

Håndkolorert tresnitt fra 1845.