Helleristningene på Tro

Om kunstverket

På Tro finner du en helleristning som viser den "første" skiløperen i Norge, nærmere 4000 år gammel og dermed fra yngre steinalder. Ristningen av skiløperen på Tro ga ideen til piktogrammene, OL-symbolene, på Lillehammer i 1994. På svaberget som vender mot sørøst, kan du også se 9 andre figurer som forestiller hvaler, elger, sel og båt.

Les mer: http://kulturarv.no/kulturminne/helleristningene-pa-tro https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F63126

  • Tittel: Helleristningene på Tro
  • Kategori: Annet
  • Kulturminne Arkeologiske kulturminner

Se mer

Relaterte artikler