Alstahaug kommune - "Grønnbygget"

Det såkalte Grønnbygget er et skolebygg fra 1950-tallet, som senere også har huset svømmebasseng og folkebibliotek. I dag holder flere av kommunens helse- og omsorgstjenester til her, blant annet Frisklivssentralen.

Her finner du